Arkiv för kategori ‘EU’

Demokrati? Fria Marknader? Konkurrens? Kapitalism?

Knappast. Ovanstående företeelser är det sista De Styrande vill se eller eftersträvar, däremot gillar de att kraftfullt förespråka och låtsas vara förespråkare av detsamma. Och Mannen På Gatan? ja han har huvudet under armen.

 

EUSSR

Publicerat: april 16, 2014 i Banker, Ekonomi, EU, Euro, Fascism, Korruption, Media, Politik

Dagens Bild

Publicerat: mars 26, 2014 i Ekonomi, EU, Korruption, Media, Politik


Källa BBC.com

EUSSR

Publicerat: november 7, 2013 i Ekonomi, EU, Euro, Fascism, Korruption, Media, Politik

Dagens Otäcka och fullkomligt Bisarra EU-nyheter via Cornucopia: http://cornucopia.cornubot.se/2013/11/dagens-eu-nyheter.html

Via den Utomordentliga sidan Folkrörelsen NEJ Till EU, ”Varning för det Europeiska gendarmeriet”: http://www.nejtilleu.se/artiklar/2013/13_05_07_varning_for_det_europeiska_gendarmeriet.htm

Officiell hemsida: http://www.eurogendfor.org/

 

EU Common Criminals

Publicerat: april 17, 2013 i Banker, ECB, Ekonomi, EU, Euro, Fascism, Korruption, Media, Politik

Ingen beskriver Den Organiserade Brottsligheten och Korruptionen bättre än Nigel Farage.

 

På Finansdepartementet utreder man och förbereder, tillsammans med representanter för Riksbanken, Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen, just nu förslag på hur man skall komma att möta den kommande Svenska Bank- och Finanskrisen. Här är lite som läckt ut från utredningen:

-Konfiskation av bankkundernas banktillgodohavanden om 50%. Av solidaritets- och rättviseskäl gäller konfiskationen från första kronan och givetvis finns det ingen övre gräns.

-Automatisk höjning av alla bolånetagares lån med 50%. Åtgärden görs för att stärka bankernas tillgångsida samtidigt som det skapar en symmetri med konfiskationen av banktillgodohavanden. Rent tekniskt förseslås att lånehöjningen sker genom ett tilläggslån som av pedagogiska skäl kommer att kallas Sverigelånet alternativt EU-lånet. Detta för att man som låntagare generöst kommer att automatiskt erhålla 10 års amorteringsfrihet samt faktiskt även en ränterabatt jämfört med ordinarie bolåneräntor om hela 0,25% på hela Sverigelånet. Räntebidraget/avdraget om hela 30% av räntekostnaden fortsätter att gälla som tidigare.

-Utredningen pekar på att väldigt stor vikt måste komma att läggas på enkel och pedagogisk information om vikten och den stora samhällsnyttan av åtgärderna, att det nya automatiska lånet faktiskt är något positivt för alla, både medborgarna, Sverige och givetvis även till viss del bankerna på lång sikt. Vidare utreds möjligheten att höja räntebidraget/avdraget till 50% gällande Sverigelånet.

Källa: Politisk sakkunnig på Finansdepartmentet som önskar att vara anonym